یک شجره نامه از تیره های ایسوند -میوند

شجره نامه خاندان آدینه سرلک -ایسوند-میوند
حدود 260 سال پیش مردی از تباربختیاری به نام زال در منطقه اشترانکوه بختیاری زندگی میکرده که از وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی و شرایط زندگی او اطلاعاتی در دست نداریم ، اما پسرش جمشید و نوه اش نوروز و نتیجه او آدینه جد بزرگوار تیره و خاندان ما ،او را به ما مرتبط می سازد . او در دوران پرآشوب وفراز و نشیب تاریخ ایران و بختیاری ،در نیمه دوم قرن هجدم و چند سالی پس از مرگ علیمردان خان اول (1752میلادی-1131خورشیدی )در سال 1133خورشیدی ومقارن با روی کار آمدن زندیه ، بدنیا آمد .برخلاف تصور رایج که می پندارندبا روی کار آمدن کریم خان که خود برخاسته از قوم لر بوده وضعیت سیاسی و اجتماعی قوم لر تغییرجدی کرده و دستخوش تحول اساسی شده است ،دوران کوتاه حکومت زندیه گرچه به دلیل شخصیت معتدل و مردمی وی و حمایت نسبی از رعایا ،آرامش و سازندگی در برخی زمینه های لشکری و کشوری به چشم میخورد ، اما اتفاقا دوران شکوفایی قوم لر و ایل بختیاری پس از انتقال قدرت از زندیه به قاجاریه شروع می شود و در دوران مشروطیت به اوج خود میرسد. درهرحال اوضاع و شرایط از زمان زندگی نیای بزرگمان “زال” تا نیم قرن پس از آن و مقارن به دنیا آمدن نتیجه اش آدینه ،برای جامعه ایران و بویژه اقوام مختلف و از جمله بختیاری ها ،بسیار بی ثبات ،مخاطره آمیز و عاری از عدالت اجتماعی بود ه است .متاسفانه از سرنوشت نوروز پدر آدینه هیچ گونه خبری در دست نیست واز گفته ها و روایات بزرگتران خاندان ،معلوم نمیگردد که آیا او هم در درگیری های مختلف بین خوانین و یا بین خوانین و مباشرین دولتی و تفنگداران دولتی کشته شده ویا اینکه به اسارت گرفته شده و به مرکز و یا نقطه نا معلومی انتقال یافته است ویا حتی شاید در سفر به خوزستان گرفتارطاعون شده ، اما آنچه از روایات بزرگترهای خانواده روشن گردیده ،انتقال همسر ش گل نساء و فرزندش آدینه و پناه بردن به طایفه ایسوند از طریق ورود به تیره محترم خانه قائد که در آن زمان از تیره های بساک بوده در فاصله سال های 1210تا 1212 خورشیدی است .
فرزندان آدینه سرلک :خدادادمتولد 1213 – شعبان 1220 -حسین 1221 -علی 1223 وفرزنددختری در1225که چند روز بعداز تولد مرده است .در زیر شجره نامه کامل تیره سرلک ایسوند به تعداد657نفرفرزندان آدینه آورده شده است .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *